Find svar på ofte stillede spørgsmål om bofællesskabet i Nivå

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Listen udbygges løbende efter behov.

01. Parkering og el-ladestandere

Der er etableret p-plads til hver bolig. Beboerne i de fleste rækkehuse og familieboligerne på 1.+2. sal i generationshusene har p-plads lige foran boligerne. Beboerne i de øvrige rækkehuse og i lejlighederne i punkthusene kan parkere tæt ved boligen på fællesareal.

Har du el-bil, vil der være flere ladestandere på vores p-pladser. Bor du i rækkehus med en p-plads foran døren, har du desuden mulighed for – mod egenbetaling – at få indrettet et ladestik til din bolig.

Gæster på besøg hos Plushusenes beboere, henvises til de i området etablerede p-pladser.

02. Boligen

Ja, der er gulvvarme overalt i boligen.

Ja, der er installeret en opvaskemaskine i hver bolig.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.

Nej, der er installeret følgende hårde hvidevarer i din bolig: Indbygningskogeplade med induktion, indbygningsovn med pyrolysefunktion, emhætte, køle-fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

03. Forbrug

Vi opkræver hver måned et aconto beløb for el, vand og varme, der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre.

En tommelfingerregel for årlig afregning er:
Varme: 90 kr/kvm
Vand: 35 kr/kvm
El: 60 kr/kvm

05. Husdyr

Det er tilladt at have ét husdyr op til max. 15 kg. pr. lejemål, såfremt dette ikke er til gene for de andre beboere. Husdyr omfatter hund, kat, fugl, kanin, fisk (1 akvarie), hamster og marsvin. Bemærk, at der skal søges husdyrtilladelse hos Plushusene, inden du flytter ind, eller anskaffer dig et husdyr.

06. Rygning

Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, orangeriet.

07. TV, internet, antenne og parabol

Du kan vælge en anden udbyder end YouSee, men vær opmærksom på at du selv bærer evt. omkostninger i den forbindelse.

Der må ikke opsættes antenner herunder parabolantenner af nogen art på bygningerne, terrasserne, altanerne m.v.

Når du flytter ind, er der etableret internetforbindelse med TV-pakke hos YouSee. Det er gratis for dig den første måned. Du vælger selv, om du ønsker at aktivere denne service, og om du vil fortsætte med løsningen derefter. Ønsker du en anden løsning, sørger du selv for det praktiske.

08. Fælleshuset

I fælleshusets stueplan etableres gæsteværelser. Som beboer kan du booke gæsteværelserne via Plushusene app´en. Kommer familie eller venner på besøg, er der altså mulighed for overnatning, uden at du skal ommøblere dit hjem. Vi sørger for linned, håndklæder og rengøring. Det vil koste et mindre gebyr pr. nat + et rengøringsgebyr, som vil dække omkostningerne.

Det er ikke muligt at reservere fælleshuset eksklusivt, da tilhørende beboere skal have mulighed for at benytte alle de faciliteter som fælleshuset tilbyder.

Vi opfordrer til, at alle beboere deltager aktivt i forbindelse med fællesspisningen, men det er helt frivilligt, om og hvor ofte man deltager.
Fællesspisning kræver dog, at der er beboere som på skift bidrager til madlavningen. Vi skaber sammen rammerne og får fællesspiningen godt i gang.

09. Husleje, depositum og forudbetalt husleje

I huslejen er udover boligen inkluderet: Vicevært som sørger for vedligeholdelse af fællesarealerne og udbedring af mindre fejl og mangler, vært som dagligt arrangerer og koordinerer aktiviteter/events hvoraf de fleste er inkluderet, og som er til stede, hvis du har brug for en hjælpende hånd, stort fælleshus med fitnessrum, værksted, atelier, børnehule, boldspilsrum, lounge med dagens avis som vil fungere som et samlende mødested for alle beboere og vil være udgangspunkt for en stærk social platform, adgang til Plushusene app´en, orangeri, nyttehave, grønne uderum, legepladser til børnene og p-plads ved bolig/tæt på bolig.

Benyttelse af gæsteværelser, deltagelse i fællesspisning, materialer til enkelte arrangementer, arrangementer som beboerne i fællesskab har valgt at købe eksterne undervisere/foredragsholdere m.v. er tilkøb. Derudover er det muligt at tilkøbe rengøring, vinduespolering og booking af delebil.

Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum svarende til 3 mdrs. husleje + forudbetalt husleje svarende til 1 mdr. husleje.

Depositum er bl.a. til dækning af eventuelle udgifter ifm. istandsættelse ved fraflytning. Forudbetalt husleje dækker husleje i opsigelsesperioden.

Du har mulighed for at læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt husleje, i Lejeloven §34.

10. Venteliste

I Plushusene ønsker vi at fremme det engagerende bofællesskab og dermed give dig som beboer størst mulig livskvalitet. Derfor går vi den ekstra mil for at matche forventningerne og interesserne hos vores kommende beboere. Vi anvender derfor ikke en traditionel først-til-mølle venteliste til boligerne. I stedet kan du udfylde en online ansøgningsformular, når ansøgnings- og udlejningsprocessen er i gang. Din ansøgning gælder som registrering på vores liste.

12. Skole og daginstitution

Se Fredensborg kommunes hjemmeside for aktuel information . Pt. står der: Du har pasningsgaranti fra dit barn er 30 uger. Pasningsgarantien betyder at dit barn får tilbud om plads i dagtilbud i Fredensborg Kommune senest 3 måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdato. Pasningsgarantien er ikke garanti for en bestemt daginstitution eller dagpleje, men kan være en plads hvor som helst inden for kommunegrænsen. Du har mulighed for at få pasningsgaranti én gang. Sker der ændring i dit pasningsbehov, skal du give Pladsanvisningen besked senest 3 måneder før.

Skoledistriktet som dit barn hører til er Nivå Skole, som består af en indskolingsafdeling for 0. – 5. klasse (syd) og en udskolingsafdeling for 6. – 9. klasse på (nord).

13. Beboerrepræsentation

Vi har i Plushusene udarbejdet en husorden, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i. Beboerrepræsentationen og Plushusene løser sammen eventuelle udfordringer og arbejder løbende på at optimere rammerne for fællesskabet.

Der vælges 3-5 repræsentanter

Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for Plushusenes område. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.

Beboerne kan vælge at danne en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan med fordel vælges efter sidste indflytningsfase, så alle beboere får muligheden for at deltage.

14. Ejerskab og administration

Det er Plushusene 7 ApS, der ejer Plushusene i Nivå.
Udlejning og administration står Plushusene Management ApS for.
Du kan læse mere om os her