fbpx Skip to main content

Nyt fra Plushusene

Se nyhedsarkiv

Pressemeddelelse

7. maj 2024

Efter entreprenørkonkurs er ny plan for færdiggørelse nu på plads for de berørte Plushusene projekter

Efter en hård opbremsning på to igangværende Plushusene byggerier, hvor Dansk Boligbyg som var totalentreprenør, gik konkurs, går færdiggørelsen nu videre. De to projekter var Dansk Boligbygs største igangværende byggerier.

Der er i ugerne efter konkursen blevet arbejdet på højtryk for at få det fulde overblik over det resterende arbejde inklusiv de økonomiske og juridiske forhold og aftaler. Planen for at få de to Plushusene projekter i henholdsvis Lisbjerg/Aarhus og Ølstykke færdiggjort, er nu overordnet på plads.

Det sker ved, at Plushusene indtræder i underentreprenøraftalerne i stedet for Dansk Boligbyg, mens firmaet forstt ApS er hyret til at stå for byggestyringen af det resterende arbejde. I byggestyringsteamet hos forstt ApS indgår erfarne kræfter kombineret med flere tidligere medarbejdere fra Dansk Boligbyg, som arbejdede med projekterne før konkursen.
Byggestyringsteamet skal arbejde sammen med helt de samme underentreprenører, som har været med på projekterne hidtil. Dette set-up betyder, at underentreprenørerne kan fuldføre det påbegyndte arbejde baseret på de indgåede aftaler, uden økonomisk tab, og at kontinuiteten i byggerierne sikres.

Adm. Dir. i Plushusene, Martin Kring, udtaler:
Vi har efter konkursen fået lutter positive tilkendegivelser fra de underentreprenører, som har arbejdet på sagerne. Derfor er vi glade for den plan, som vi nu har fået på plads. Det er rigtigt godt for underentreprenørerne, deres håndværkere, de tidligere Dansk Boligbyg-medarbejdere og ikke mindst for os, da det sikrer kvalitet og kontinuitet i byggeriet.”

Adm. Dir. hos forstt ApS, Kasper Lægdsmand, udtaler:
”Vi er glade for, at vi i samarbejde med Plushusene hurtigt har kunnet finde løsninger på at drive projekterne videre. Vi er særligt glade for, at de mange håndværkere som var påvirket af Dansk Boligbygs konkurs, atter får sin gang på byggepladserne. Dette gælder naturligvis også en række dygtige mennesker fra Dansk Boligbyg, som vi er stolte over at have ansat. Teamet har ekspertisen og viljen til i samarbejde at sikre fremdriften for projekterne.”

En af de underentreprenører som fra start har arbejdet på begge projekter, er Jysk Tømrer.

Tilbudschef og medejer ved Jysk Tømrer, David Palmelund, udtaler:
”Hos Jysk Tømrer har vi gennem projekterne haft en positiv dialog med Plushusene og en stærk tro på, at de håndterede konkursen på den bedst mulige måde for deres samarbejdspartnere. Byggebranchen er desværre ofte ramt af konkurser, hvilket gør samarbejde og kommunikation endnu vigtigere. Den måde, Plushusene som bygherre har håndteret situationen på, har virkelig demonstreret, at der stadig findes tillid og samarbejdsvilje i branchen. Jeg er overbevist om, at det solide samspil mellem Plushusene, forstt og alle de andre underentreprenører, der arbejder på projekterne, vil sikre en succesfuld afslutning.”

På trods af en turbulent periode, er enderne nået sammen igen. Håndværkerne kommer stepvist tilbage på pladserne, og projekterne bliver færdige små 3 måneder efter forventet ud fra den oprindelige plan.

 

Plushusene projektet i Ølstykke
Beliggenhed: På grunden hvor Toftehøjskolen oprindeligt lå – lige over for Ølstykke Bypark.
Antal boliger i alt: 211 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder
Fællesfaciliteter: +700 kvm fælleshus, orangeri, gårdrum, legeplads og nyttehaver
Bygherre: Plushusene. Bag Plushusene står M+Invest og NREP.
Status: Projektet forventes færdigt ultimo 2025, mens de første beboere forventes at kunne flytte ind primo 2025.

Interessenter kan skrive sig op til nyhedsbrev på plushusene.dk og vil modtage invitation til informationsmøde, så snart udlejningen starter op.

 

Plushusene projektet i Lisbjerg
Beliggenhed: Thomas Windings Gade og Bodil Lindorffs Gade, Lisbjerg, 8200 Aarhus N
Antal boliger i alt: 226 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder
Fællesfaciliteter: +900 kvm fælleshus, orangeri, gårdrum, legeplads og nyttehaver
Bygherre: Plushusene. Bag Plushusene står M+Invest og NREP.
Status: Projektets første del er færdigt, og beboerne flytter ind løbende. Den resterende del og dermed hele bebyggelsen forventes færdig i efteråret 2024.

 

Billederne viser hhv byggepladsen i Ølstykke og bofællesskabet i Lisbjerg,

Pressekontakt:

Dorthe Paradowski, Marketing Manager i Plushusene
23984162dp@plushusene.dk

Om os