Find svar på spørgsmål om bofællesskabet i Hedehusene

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Listen udbygges løbende efter behov.

01. Parkering og el-ladestandere

Der er ikke forudbestemte p-pladser på arealet, men der er én p-plads etableret pr. bolig.

Har du el-bil, vil der være enkelte ladestandere på vores p-pladser. Bor du i rækkehus med en p-plads foran døren, har du desuden mulighed for – mod egenbetaling – at få indrettet et ladestik til din bolig.

De til området etablerede p-pladser er pt. til fri afbenyttelse for Plushusenes beboere. Der er én p-plads til rådighed pr. bolig. Nogle p-pladser er på fællesarealer, enkelte foran boligerne og andre i p-hus på nabogrunden.

Gæster på besøg hos Plushusenes beboere henvises til ét af NærHedens p-huse.

02. Boligen

Ja, der er gulvvarme overalt i boligen.

Ja, alle boliger har opvaskemaskine af mærket Siemens.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadatmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.

Nej, i din bolig finder du følgende kvalitetshvidevarer af mærket Siemens: Indbygningskogeplade med induktion, indbygningsovn med pyrolysefunktion, køle-fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Derudover er der monteret en træk-ud emhætte.

03. Forbrug

Vi opkræver hver måned et aconto beløb, der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre.

En tommerfingerregel for årlig afregning er:
Varme: 90 kr/kvm
Vand: 35 kr/kvm

04. Have, terrasse, altan og svalegang

Rækkehusene og etageboligerne i stueplan har egen terrasse. Etageboligerne på 1., 2. og 3. sal har egen altan. 1. sals boligerne i rækkehusene har svalegang.

Som udgangspunkt må der ikke opsættes markiser eller anden fastmonteret overdækning. Vil der på sigt være et stort ønske om montering af markiser blandt beboerne, vil ønsket kunne tages op af beboerrepræsentationen.

Der er beplantning mellem terrasserne, som Plushusenes vicevært sørger for at vedligeholde. Plantning af egen hæk eller opsætning af eget hegn er derfor ikke en mulighed. Har du brug for at opsætte et mindre trådhegn for at holde din hund inde på din terrasse, vil dette være muligt.

Det er tilladt at have foruddefinerede højbede samt krukker og plantekasser ved terrassen. De åbne haver må ikke ændres.

05. Husdyr

Det er tilladt at have ét husdyr op til max. 15 kg. pr. lejemål, såfremt dette ikke er til gene for de andre beboere. Husdyr omfatter hund, kat, fugl, kanin, hamster og marsvin. Bemærk, at der skal søges husdyrtilladelse hos Plushusene, inden du flytter ind, eller anskaffer dig et husdyr.

06. Rygning

Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, orangeriet.

07. TV, internet, antenne og parabol

Du kan altså godt vælge en anden udbyder end YouSee, men vær opmærksom på at du selv bærer evt. omkostninger i den forbindelse.

Der må ikke opsættes antenner herunder parabolantenner af nogen art på bygningerne, terrasserne, altanerne m.v.

Når du flytter ind, er der etableret internetforbindelse med TV-pakke hos YouSee. Det er gratis for dig den første måned. Du vælger selv, om du ønsker at aktivere denne service, og om du vil fortsætte med løsningen derefter. I samarbejde med YouSee har vi udvalgt de pakkeløsninger, som du kan vælge imellem. Ønsker du en anden løsning, sørger du selv for det praktiske.

Load More

08. Fælleshuset

I fælleshusets stueplan etableres 3 gæsteværelser med plads til hhv 3 og 4 personer. Gæsteværelser kan du som beboer booke via Plus app´en. Kommer familie eller venner på besøg, er der altså mulighed for overnatning, uden at du skal ommøblere dit hjem. Vi sørger for linned, håndklæder og rengøring. Det vil koste et mindre gebyr pr. nat + et rengøringsgebyr, som vil dække omkostningerne.

Fælleshuset står færdigt primo 2021. Indtil da arrangeres aktiviteter på andre lokationer i området.

Det er ikke muligt at reservere fælleshuset eksklusivt, da Plushusenes beboere skal have mulighed for at benytte alle de faciliteter som fælleshuset tilbyder. NærHeden P/S bygger kvartershuse med festsal som kan bookes af Plushusenes beboere.

Vi opfordrer til, at alle beboere deltager aktivt i forbindelse med fællesspisningen, men det er helt frivilligt, om og hvor ofte man deltager. Du har som beboer i Plushusene også mulighed for at hente og spise maden hjemme.

09. Husleje, depositum og forudbetalt husleje

I huslejen er udover boligen inkluderet: Vicevært som sørger for vedligeholdelse af fællesarealerne og udbedring af mindre fejl og mangler, vært som dagligt arrangerer og koordinerer aktiviteter/events hvoraf de fleste er inkluderet, og som er til stede, hvis du har brug for en hjælpende hånd, stort fælleshus med fitnessrum, værksted, atelier, børnehule, boldspilsrum, lounge med dagens avis som vil fungere som et samlende mødested for alle beboere og vil være udgangspunkt for en stærk social platform, adgang til Plus app´en, orangeri, nyttehave, bilfri og grønne gårdrum, legepladser til børnene, p-plads på fællesarealer – se mere under “parkering”

Benyttelse af gæsteværelser, deltagelse i fællesspisning, materialer til enkelte arrangementer, arrangementer som beboerne i fællesskab har valgt at købe eksterne undervisere/foredragsholdere m.v. er tilkøb. Derudover er det muligt at tilkøbe rengøring, vinduespolering og booking af delebil.

Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum svarende til 3 mdrs. husleje + husleje svarende til 1 mdr. husleje.

Depositum er til dækning af eventuelle udgifter ifm. istandsættelse ved fraflytning. Forudbetalt husleje dækker husleje i opsigelsesperioden.

Du har mulighed for at læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt husleje, i Lejeloven §34.

10. Venteliste

I Plushusene ønsker vi at fremme det engagerende bofællesskab og dermed give dig som beboer størst mulig livskvalitet. Derfor går vi den ekstra mil for at matche forventningerne og interesserne hos vores kommende beboere. Vi anvender derfor ikke en traditionel først-til-mølle lejerliste til boligerne. I stedet kan du booke en samtale med os, hvorefter du modtager link til en ansøgningsformular. Din ansøgning gælder som registrering på vores liste.

11. DGNB certificering

DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri tilpasset danske forhold. Den består af 40 kriterier med en række underkriterier såsom social bæredygtighed, miljø, økonomi, teknisk kvalitet, proceskvalitet og integrationen af byggeprojektet i området. Eksempelvis måles på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand både under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder, får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål fra FN.

Plushusene planlægges certificeret efter DGNB-standard på guldniveau. Målet er ikke at opnå certifikat i sig selv med i høj grad at opnå værdier, der har positiv indvirkning på driftsøkonomien og miljøet og dermed livskvaliteten og tilknytningen i bofællesskabet.

12. Skole og daginstitution

Se Høje-Taastrup kommunes hjemmeside for aktuel information. Pt. står der: Høje-Taastrup Kommune har pasningsgaranti for alle børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart. Det vil sige, at du har ret til at få tilbudt plads til dit barn, senest tre måneder efter du har søgt om plads. Barnet kan dog tidligst optages i dagtilbud, når det er fyldt 26 uger. Pasningsgarantien sikrer ikke en plads i et bestemt dagtilbud, men en plads i Høje-Taastrup Kommune.

Ved udgangen af 2021 åbner en ny og ambitiøs folkeskole i NærHeden. Høje-Taastrup Kommune udvikler skolen i samarbejde med LEGO® Education ud fra et ønske om, at fysiske og indholdsmæssige rammer skal ruste eleverne til fremtidens samfund og arbejdsmarked. Læringshuset indeholder skole for 0.-9. klassetrin samt en integreret daginstitution. Alt sammen i gåafstand via det grønne parkstrøg ”Loopet”. Indtil den nye folkeskole åbner, hører alle børn som bor i Plushusene NærHeden til det eksisterende skoledistrikt, som nås via stisystem og den nye bro mellem Nærheden og Hedehusene. De to skoler – Charlotteskolen og Hedehusene Skole lægges sammen i det nye læringshus.

13. Beboerrepræsentation

Vi har i Plushusene udarbejdet udkast til husordenen, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i og definerer den gældende husorden for bofællesskabet. Vi deltager fra Plushusenes side i opstartsfasen og derefter efter behov, så vi sammen løser eventuelle udfordringer og løbende arbejder på at optimere rammerne.
Beboerrepræsentationen får et årligt beløb til rådighed til indkøb af ydelser, events eller udstyr, der fremmer livskvaliteten og skaber relationer.     

Der vælges 3-5 repræsentanter

Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for Plushusenes område. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.

Beboerrepræsentationen vælges i foråret 2021, så alle beboere får muligheden for at deltage (sidste indflytningsfase er forventeligt i marts).

14. Ejerskab og administration

Det er Plushusene 1 ApS, der ejer Plushusene i NærHeden, Hedehusene. Udlejning og administration står Plushusene Management ApS for.

Load More

Brochure

Du kan læse vores brochure online nedenfor.
Ønsker du brochuren tilsendt med posten,
så skriv til os på

Du kan også hente brochuren her

Download brochure