Skip to main content

Velkommen til Plushusene

NærHeden, Hedehusene

Vores mål er at skabe et bofællesskab, hvor beboerne oplever en øget livskvalitet i en aktiv hverdag med bæredygtige tiltag. Et hjem, som man ikke kan se sig selv flytte fra igen.
Vi har i Hedehusene fundet en fantastisk beliggenhed i den nye bydel NærHeden.
Her bor du tæt på alt.
Læs mere om området

Bofællesskabet i Hedehusene

Plushusene i Hedehusene består af 139 boliger fordelt på rækkehuse i 1-2 plan, etageboliger i punkthuse og attraktive fællesfaciliteter.

De første boliger står klar i september 2020. Herefter forventes de næste etaper klar til indflytning i henholdsvis november 2020, januar 2021 og marts 2021.

For at få et godt indtryk og fornemmelse for, hvad vi tilbyder i bofællesskabet, hvem der kommer til at bo her, hvordan boligerne og fællesfaciliteterne ser ud, lejepriser, og hvad du skal gøre, hvis du er interesseret i en bolig her – så anbefaler vi varmt, at du starter med at studere siderne her om bofællesskabet i Hedehusene.

Det næste skridt

Når du er klar til at gå videre i processen – så book et møde med os. På telefonmødet vil du have mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål eller drøfte overvejelser, som du gør dig i forbindelse med bofællesskabet, og vi lærer dig lidt at kende.

Book et telefonmøde med os

Det absolutte samlingspunkt

Plushusene i Hedehusenes absolutte samlingspunkt er det store fælleshus. Her er der plads til kreative sysler, sport og bevægelse, fællesspisning, leg, hygge og møder på tværs af generationer.

Også udearealerne er skabt til at mødes.

Læs mere om fællesfaciliteterne

Fast tilknyttet bofællesskabet er en vært og en vicevært som på fuld tid understøtter bofællesskabet. Værten udvikler og faciliterer masser af aktiviteter ud fra beboernes interesser og ønsker og er blandt andet tovholder i forbindelse med fællesspisning og hjælper klubber i gang.

Værten er for eksempel den, der står klar om morgenen til at gå med på en gåtur, organiserer ”lær området at kende”-ture, opretter klubber som for eksempel vinklubben eller yogaklubben.

Værten sørger også for at opbygge traditioner og fejre mærkedage og er således socialt samlingspunkt og garant for at der kommer mange aktiviteter i bofællesskabet.

Viceværten i Plushusene står for vedligeholdelse af de fælles udearealer, bygninger udvendigt, indvendige mangler og organiserer de ekstra services, du som beboer måtte ønske at tilkøbe. Viceværten er også ansvarlig for deleværktøj.

Vært og vicevært står klar, når du flytter ind.

― Team Plushusene

Plus app´en – dit overblik over aktiviteter og ressourcer

 

Som beboer har du adgang til at se og tilmelde dig aktiviteter, klubber, låne deleværktøj og booke gæsteværelser. Det sker via Plus app´en.

App´en er skræddersyet til Plushusene med fokus på altid at give dig et godt overblik, være intuitiv og altså let at bruge. Og så er den altid opdateret.

I fælleshuset er også storskærm, som giver et overblik over begivenhederne og mulighed for at tilmelde sig aktiviteter.

Værten hjælper dig med at komme godt i gang med app´en og står til rådighed for support.

Brochure

Du kan læse den online brochure om Plushusene i NærHeden, Hedehusene nedenfor.

Ønsker du en brochure tilsendt med posten, så skriv til os på

info@plushusene.dk

Du kan også hente brochuren her

Download brochure

Vi går en ekstra mil for at skabe et aktivt og velfungerende bofællesskab ved at vælge et passende beboermix. Derfor spørger vi til dine ønsker og interesser, før du modtager et boligtilbud.

Vi lægger stor vægt på at have en ligelig fordeling på børnefamilier og aktive voksne 55+.

Er du interesseret i at flytte i bofællesskabet Plushusene, guider vi dig igennem processen.

― Team Plushusene

Læs om processen og ansøgning

Hvem vælger Plushusene?

Ud fra den kommunikation vi har med interessenter, er der flere ting, vi bemærker:
Først og fremmest er det aktive og engagerede mennesker, som er i målgruppen.
Mange udtrykker på forskellig vis, at det at lave noget sammen med andre mennesker er berigende.
At have mulighed for at skabe nye og livslange venskaber – og at være noget for andre.
Med den anderledes og mere distancerede måde, vi er sammen på lige nu, giver de udtryk for, hvor vigtigt fællesskabsfølelse og samhørighed er også i fremtiden.

Blandt interessenterne er

børnefamilien med børn i forskellige aldre med lyst og energi til en aktiv hverdag fuld af bevægelse
småbørnsforældrene som ønsker at give børnene glæden ved fællesskabet – tiden, nærværet og følelsen af at høre til og høre sammen, som forældrene kender og savner fra efterskole- og kollegietiden
den enlige i halvtredserne med fokus på bæredygtighed og fodboldtræning
parret sidst i tresserne/først i halvfjerdserne med tid og lyst til at dyrke sociale relationer og naturoplevelser
den 80+ årige med let til smil, rejselyst og brætspilkompetencer af særlig grad

 

Interesserne er mangfoldige, og sikke mange idéer til aktiviteter der ligger klar til Plushusenes vært, som er fast tilknyttet det enkelte bofællesskab.

Bæredygtighed

Plushusene er et bæredygtigt bofællesskab, som vi planlægger at DGNB Guld certificere.

Det betyder blandt andet, at vi har fokus på at

anvende miljøvenlige materialer i byggeriet såvel inde som ude

producere strøm til fællesfaciliteter via solceller, mens al anden energi er grøn energi, som vi køber ind samlet

etablere el-ladestandere til el-biler

stille el-delebil og deleværktøj til rådighed

skabe trygge mødesteder på tværs af generationer

organisere fællesspisning 4-5 gange om ugen

etablere levedygtige, grønne udemiljøer med biologiske regnvandsløsninger, som leder vandet

Materialvalg med lav miljøbelastning

 For at opnå DGNB-certificering skal vi blandt andet foretage mange bevidste valg, når det drejer sig om påvirkning på miljøet. Et godt eksempel er vores valg af maling. Her har vi valgt Flügger. Det har vi gjort, fordi Flüggers maling er svanemærket, produceret i DK og har en lav samlet miljøbelastning i forhold til mange andre produkter.

Vores byggeri er fyldt med sådanne valg

Læs om Flüggers farver