Skip to main content

Find svar på spørgsmål om bofællesskabet i Lisbjerg

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Listen udbygges løbende efter behov.

01. Parkering og el-ladestandere

Har du el-bil, vil der være flere ladestandere på vores p-pladser.

I bebyggelsen er der lagt vægt på grønne, bilfrie gårdrum til ophold, afslapning, leg, bevægelse og hygge. Parkeringspladserne er samlet i områder udenfor de grønne gårdrum. Såfremt der er pladser tilgængelige, er det muligt at leje en parkeringsret. Det sker efter først-til-mølle princippet, når lejekontrakt er underskrevet. Max 1 p-plads pr. lejemål. Det koster kr. 200 pr. måned, som opkræves med huslejen. Det er også muligt at parkere i p-båsene langs vejene rundt om bebyggelsen. Enkelte rækkehuse har p-plads tilhørende boligen.

02. Boligen

Boligen er umøbleret, Der er køkken, bad og fuld hårde hvidevare-pakke i boligen. De på plantegningen indtegnede skabe står i boligen ved indflytning.

Ja, der er gulvvarme overalt i boligen.

Ja, der er installeret en opvaskemaskine i hver bolig.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv ydre vægge og i nogle tilfælde trapper. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig dog ikke f.eks. fjerne/opbygge vægge. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.

3. Forbrug: Varme, vand og el

Vand og varme: For vand og varme opkræves et månedligt acontobeløb. Forbrugsregnskabet herfor udarbejdes i starten af et nyt kalenderår. Grøn strøm indkøbes samlet og afregnes med huslejeopkrævningen den efterfølgende måned,

Bebyggelsen opvarmes via fjernvarme.

04. Terrasse og altan

Som udgangspunkt må der ikke opsættes markiser eller anden fastmonteret overdækning. Vil der på sigt være et stort ønske om montering af markiser blandt beboerne, vil ønsket kunne tages op af beboerrepræsentationen.

Der er beplantning mellem terrasserne, som Plushusenes ejendomservice er ansvarlig for at vedligeholde. Plantning af egen hæk eller opsætning af eget hegn er derfor ikke en mulighed. Har du brug for at opsætte et mindre trådhegn for at holde din hund inde på din terrasse, vil dette være muligt. Spørg os til råds før opsætning.

Det er tilladt at have krukker og plantekasser på terrassen. De åbne haver må ikke ændres.

05. Husdyr

Det er tilladt at have ét husdyr pr. lejemål, såfremt dette ikke er til gene for de andre beboere. Husdyr omfatter hund, kat, fugl, kanin, hamster og marsvin. Bemærk, at der skal søges husdyrtilladelse hos Plushusene, inden du flytter ind, eller anskaffer dig et husdyr.

06. Rygning

Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, orangeri/væksthus.

07. TV, internet, antenne og parabol

Du kan frit vælge en anden udbyder end YouSee. Vær blot opmærksom på, at du selv bærer evt. omkostninger i den forbindelse.

Når du flytter ind, er der etableret internetforbindelse med TV-pakke hos YouSee. Det er gratis for dig den første måned. Du vælger selv, om du ønsker at aktivere denne service, og om du vil fortsætte med løsningen derefter. Ønsker du en anden løsning, sørger du selv for det praktiske.

08. Fælleshuset

Alle beboere i Plushusene har adgang til fællesfaciliteterne – orangerier, legepladser, nyttehaver m.v.

I fælleshusets stueplan etableres gæsteværelser. Som beboer kan du booke gæsteværelserne via Plushusene app´en. Kommer familie eller venner på besøg, er der altså mulighed for overnatning, uden at du skal ommøblere dit hjem. Vi sørger for linned, håndklæder og rengøring. Det vil koste et mindre gebyr pr. nat + et rengøringsgebyr pr. booking, som vil dække omkostningerne.

Det er ikke muligt at reservere fælleshuset eksklusivt, da tilhørende beboere skal have mulighed for at benytte alle de faciliteter, som fælleshuset tilbyder.

Vi opfordrer til, at alle beboere deltager aktivt i forbindelse med fællesspisningen, men det er helt frivilligt, om og hvor ofte man deltager.
Fællesspisning kræver dog, at der er beboere som på skift bidrager til madlavningen. Vi skaber sammen rammerne og får fællesspisningen godt i gang.

09. Husleje, depositum og forudbetalt husleje

Benyttelse af gæsteværelser, deltagelse i fællesspisning, materialer til enkelte arrangementer, arrangementer som beboerne i fællesskab har valgt at købe eksterne undervisere/foredragsholdere m.v. er tilkøb. Derudover er det muligt at tilkøbe rengøring og vinduespolering.

Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum svarende til 2 mdrs. husleje.

Der opkræves ikke forudbetalt husleje for den sidste måned i lejemålet.

Depositum er bl.a. til dækning af eventuelle udgifter ifm. istandsættelse ved fraflytning.

Du har mulighed for at læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt husleje, i Lejeloven §34.

Boligstøtte er som udgangspunkt en mulighed. Du kan beregne/søge om boligstøtte på borger.dk.

10. Venteliste

I Plushusene ønsker vi at fremme det engagerende bofællesskab og dermed give dig som beboer størst mulig livskvalitet. Derfor går vi den ekstra mil for at matche forventninger og interesser hos vores kommende beboere. Vi anvender derfor ikke en traditionel først-til-mølle venteliste til boligerne. I stedet kan du udfylde en online ansøgningsformular enten før eller efter du har været til åbent hus. Din ansøgning gælder som registrering på vores interesseliste.

11. Bæredygtighedscertificering

DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri tilpasset danske forhold. Den består af 40 kriterier med en række underkriterier såsom social bæredygtighed, miljø, økonomi, teknisk kvalitet, proceskvalitet og integrationen af byggeprojektet i området. Eksempelvis måles på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand både under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder, får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål fra FN.

Plushusene planlægges certificeret efter DGNB-standard på guldniveau. Målet er ikke at opnå certifikat i sig selv men i høj grad at opnå værdier, der har positiv indvirkning på driftsøkonomien og miljøet og dermed livskvaliteten og tilknytningen i bofællesskabet.

12. Skole og daginstitution

I skrivende stund gælder, at alle børnefamilier i Aarhus Kommune er garanteret pasning fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger og indtil 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

Se det aktuelle om pasningsgaranti på kommunens hjemmeside.

Se dagtilbud i kommunen her.

I sammenhæng med Lisbjergskolen, 200 meter fra Plushusene, ligger to børnehuse med vuggestue- og børnehavebørn.

https://lisbjergtrigespoerringdagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/

Lisbjergskolen ligger ca. 200 m fra Plushusene. Her er elever fordelt på 0. – 9. klassetrin med tilhørende SFO og klub. I sammenhæng med skolen ligger to børnehuse med vuggestue- og børnehavebørn.

Du finders skolens hjemmeside her.

13. Beboerrepræsentation

Vi har i Plushusene udarbejdet en husorden, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i. Beboerrepræsentationen og Plushusene løser sammen eventuelle udfordringer og arbejder løbende på med bæredygtige tiltag at optimere rammerne for fællesskabet,

Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for fællesskabet. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.

Beboerne kan vælge at danne en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan med fordel vælges efter sidste indflytningsfase, så alle beboere får muligheden for at deltage.

14. Ejerskab og administration

Det er NREP i Nordhavn og M+ i Horsens, der ejer Plushusene i Lisbjerg.
Udlejning og administration står Plushusene Management ApS for.
Du kan læse mere om os her