Find svar på spørgsmål om bofællesskabet i Ballerup

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Listen udbygges løbende efter behov.

01. Parkering og el-ladestandere

Beboerne i de fleste rækkehuse har p-plads lige foran boligerne. Enkelte beboere i rækkehuse og beboerne i lejlighederne i punkthusene kan parkere tæt ved boligen på fællesareal.

Har du el-bil, vil der være flere ladestandere på vores p-pladser. Bor du i rækkehus med en p-plads foran døren, har du desuden mulighed for – mod egenbetaling – at få indrettet et ladestik til din bolig.

Gæster på besøg hos Plushusenes beboere, henvises til de i området etablerede p-pladser.

02. Boligen

Ja, der er gulvvarme overalt i boligen.

Ja, der er installeret en opvaskemaskine i hver bolig.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig dog ikke f.eks. vægge. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.

Nej, der er installeret følgende hårde hvidevarer i din bolig: Indbygningskogeplade med induktion, indbygningsovn med pyrolysefunktion, emhætte, køle-fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

03. Forbrug

Vi opkræver hver måned et aconto beløb. der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre. Bemærk, at der i aconto beløbet hos os indgår el, vand og varme.

04. Terrasse og altan

Som udgangspunkt må der ikke opsættes markiser eller anden fastmonteret overdækning. Vil der på sigt være et stort ønske om montering af markiser blandt beboerne, vil ønsket kunne tages op af beboerrepræsentationen.

Der er beplantning mellem terrasserne, som Plushusenes vicevært sørger for at vedligeholde. Plantning af egen hæk eller opsætning af eget hegn er derfor ikke en mulighed. Har du brug for at opsætte et mindre trådhegn for at holde din hund inde på din terrasse, vil dette være muligt.

Det er tilladt at have foruddefinerede højbede samt krukker og plantekasser ved terrassen. De åbne haver må ikke ændres.

05. Husdyr

Det er tilladt at have ét husdyr op til max. 15 kg. pr. lejemål, såfremt dette ikke er til gene for de andre beboere. Husdyr omfatter hund, kat, fugl, kanin, hamster og marsvin. Bemærk, at der skal søges husdyrtilladelse hos Plushusene, inden du flytter ind, eller anskaffer dig et husdyr.

06. Rygning

Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, orangeriet.

07. TV, internet, antenne og parabol

Du kan vælge en anden udbyder end YouSee, men vær opmærksom på at du selv bærer evt. omkostninger i den forbindelse.

Når du flytter ind, er der etableret internetforbindelse med TV-pakke hos YouSee. Det er gratis for dig den første måned. Du vælger selv, om du ønsker at aktivere denne service, og om du vil fortsætte med løsningen derefter. Ønsker du en anden løsning, sørger du selv for det praktiske.

08. Fælleshuset

I fælleshusets stueplan etableres gæsteværelser. Som beboer kan du booke gæsteværelserne via Plushusene app´en. Kommer familie eller venner på besøg, er der altså mulighed for overnatning, uden at du skal ommøblere dit hjem. Vi sørger for linned, håndklæder og rengøring. Det vil koste et mindre gebyr pr. nat + et rengøringsgebyr, som vil dække omkostningerne.

Det er ikke muligt at reservere fælleshuset eksklusivt, da tilhørende beboere skal have mulighed for at benytte alle de faciliteter som fælleshuset tilbyder.

Vi opfordrer til, at alle beboere deltager aktivt i forbindelse med fællesspisningen, men det er helt frivilligt, om og hvor ofte man deltager.
Fællesspisning kræver dog, at der er beboere som på skift bidrager til madlavningen. Vi skaber sammen rammerne og får fællesspiningen godt i gang.

09. Husleje, depositum og forudbetalt husleje

I huslejen er udover boligen inkluderet: Vicevært som sørger for vedligeholdelse af fællesarealerne og udbedring af mindre fejl og mangler, vært som dagligt arrangerer og koordinerer aktiviteter/events hvoraf de fleste er inkluderet, og som er til stede, hvis du har brug for en hjælpende hånd, stort fælleshus med fitnessrum, værksted, atelier, børnehule, boldspilsrum, lounge med dagens avis som vil fungere som et samlende mødested for alle beboere og vil være udgangspunkt for en stærk social platform, adgang til Plushusene app´en, orangeri, nyttehave, grønne uderum, legepladser til børnene og p-plads ved bolig/tæt på bolig.

Benyttelse af gæsteværelser, deltagelse i fællesspisning, materialer til enkelte arrangementer, arrangementer som beboerne i fællesskab har valgt at købe eksterne undervisere/foredragsholdere m.v. er tilkøb. Derudover er det muligt at tilkøbe rengøring og vinduespolering.

Lejekontraktens bindingsperiode er på 12 måneder. Det vil sige, at du efter de første 12 måneder kan opsige dit lejemål med 3 måneders opsigelse.

Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum svarende til 3 mdrs. husleje + forudbetalt husleje svarende til 1 mdr. husleje.

Depositum er bl.a. til dækning af eventuelle udgifter ifm. istandsættelse ved fraflytning. Forudbetalt husleje dækker husleje i opsigelsesperioden.

Du har mulighed for at læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt husleje, i Lejeloven §34.

10. Venteliste

I Plushusene ønsker vi at fremme det engagerende bofællesskab og dermed give dig som beboer størst mulig livskvalitet. Derfor går vi den ekstra mil for at matche forventningerne og interesserne hos vores kommende beboere. Vi anvender derfor ikke en traditionel først-til-mølle venteliste til boligerne. I stedet kan du udfylde en online ansøgningsformular, når ansøgnings- og udlejningsprocessen er i gang. Din ansøgning gælder som registrering på vores liste.

11. Bæredygtighedscertificering

DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri tilpasset danske forhold. Den består af 40 kriterier med en række underkriterier såsom social bæredygtighed, miljø, økonomi, teknisk kvalitet, proceskvalitet og integrationen af byggeprojektet i området. Eksempelvis måles på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand både under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder, får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål fra FN.

Plushusene planlægges certificeret efter DGNB-standard på guldniveau. Målet er ikke at opnå certifikat i sig selv med i høj grad at opnå værdier, der har positiv indvirkning på driftsøkonomien og miljøet og dermed livskvaliteten og tilknytningen i bofællesskabet.

12. Skole og daginstitution

Se Ballerup Kommunes hjemmeside for aktuel information. Pt. står der:

Ballerup Kommune har pasningsgaranti for alle børn, fra de er 30 uger gamle. For at garantien er gældende, kræver det, barnet er blevet skrevet op til en plads senest 1 måned efter dets fødsel.

Skoledistriktet, som dit barn hører til er Skovlunde Skole, som består af to afdelinger: Afdeling Lundebjerg og Afdeling Rosenlund, som begge ligger centralt placeret i Skovlunde. Skolen har elever fra 0. – 9. klasse, fordelt på begge afdelinger. Der er ca. 2,2 km til fods fra Plushusene til begge afdelinger. Få hundrede meter fra Plushusene ligger også friskolen Thomasskolen.

13. Beboerrepræsentation

Vi har i Plushusene udarbejdet en husorden, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i. Beboerrepræsentationen og Plushusene løser sammen eventuelle udfordringer og arbejder løbende på at optimere rammerne for fællesskabet.

Der vælges 3-5 repræsentanter

Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for Plushusenes område. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.

Beboerne kan vælge at danne en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan med fordel vælges efter sidste indflytningsfase, så alle beboere får muligheden for at deltage.

14. Ejerskab og administration

Det er Plushusene 2 ApS, der ejer Plushusene i Ballerup.
Udlejning og administration står Plushusene Management ApS for.
Du kan læse mere om os her