Skip to main content

Er der pasningsgaranti i Kommunen?

Se Fredensborg kommunes hjemmeside for aktuel information . Pt. står der: Du har pasningsgaranti fra dit barn er 30 uger. Pasningsgarantien betyder at dit barn får tilbud om plads i dagtilbud i Fredensborg Kommune senest 3 måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdato. Pasningsgarantien er ikke garanti for en bestemt daginstitution eller dagpleje, men kan være en plads hvor som helst inden for kommunegrænsen. Du har mulighed for at få pasningsgaranti én gang. Sker der ændring i dit pasningsbehov, skal du give Pladsanvisningen besked senest 3 måneder før.

Leave a Reply