Skip to main content

Find svar på spørgsmål om bofællesskabet i Tårnby

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Listen udbygges løbende efter behov.

1. Parkering og ladestandere

Har du el-bil, vil der være flere ladestandere på vores p-pladser. Bor du i rækkehus med en p-plads foran døren, har du desuden mulighed for at få indrettet et ladestik til din bolig mod egenbetaling.

De fleste rækkehuse har p-plads lige foran boligerne. Enkelte beboere i rækkehuse og beboerne i lejlighederne i punkthusene kan parkere tæt ved boligen på fællesareal. Se den enkelte plantegning .

2. Boligen

Ja, der er gulvvarme overalt i boligen.

Ja, der er installeret en opvaskemaskine i hver bolig.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv ydre vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv ydre vægge og i nogle tilfælde trapper. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig dog ikke f.eks. fjerne/opbygge vægge. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.

Nej, der er installeret følgende hårde hvidevarer i din bolig: Indbygningskogeplade med induktion, indbygningsovn med pyrolysefunktion, emhætte, køle-fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

3. Forbrug

Vi opkræver hver måned et aconto beløb. der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre. Bemærk, at der i aconto beløbet hos os indgår el, vand og varme. Vi modtager i starten af hvert kalenderår årsopgørelser fra forbrugsværkerne. Disse behandles efterfølgende af vores samarbejdspartner inden for forbrugsmålere. Derefter kan vi udsende endeligt forbrug for den enkelte husstand. Aconto beløbet reguleres herefter, så det matcher det gennemsnitlige forbrug for den enkelte husstand. Flytter du f.eks ind i november måned, vil du få første opgørelse over 1 år senere.

Bebyggelsen opvarmes via fjernvarme.

4. Terrasse og altan

Rækkehusene og lejlighederne i stueplan har egen terrasse. Lejlighederne på 1., 2. og 3. sal har egen altan. Generationshusene har i stueplan egen terrasse, altan på 1. sal og tagterrasse på 2. sal.

Som udgangspunkt må der ikke opsættes markiser eller anden fastmonteret overdækning. Vil der på sigt være et stort ønske om montering af markiser blandt beboerne, vil ønsket kunne tages op af beboerrepræsentationen.

Der er beplantning mellem terrasserne, som Plushusenes ejendomservice er ansvarlig for at vedligeholde. Plantning af egen hæk eller opsætning af eget hegn er derfor ikke en mulighed. Har du brug for at opsætte et mindre trådhegn for at holde din hund inde på din terrasse, vil dette være muligt. Spørg os til råds før opsætning.

Det er tilladt at have krukker og plantekasser på terrassen. De åbne haver må ikke ændres.

5. Husdyr

Det er tilladt at have ét husdyr op til max. 15 kg. pr. lejemål, såfremt dette ikke er til gene for de andre beboere. Husdyr omfatter hund, kat, fugl, kanin, hamster og marsvin. Bemærk, at der skal søges husdyrtilladelse hos Plushusene, inden du flytter ind, eller anskaffer dig et husdyr.

6. Rygning

Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, orangeri/væksthus.

7. Tv, internet, antenne og parabol

Du kan frit vælge en anden udbyder end YouSee. Vær blot opmærksom på, at du selv bærer evt. omkostninger i den forbindelse.

Der må ikke opsættes antenner herunder parabolantenner af nogen art på bygningerne, terrasserne, altanerne m.v.

Når du flytter ind, er der etableret internetforbindelse med TV-pakke hos YouSee. Det er gratis for dig den første måned. Du vælger selv, om du ønsker at aktivere denne service, og om du vil fortsætte med løsningen derefter. Ønsker du en anden løsning, sørger du selv for det praktiske.

8. Fælleshuset

Det er Plushusenes beboere og deres evt. gæster, som har adgang til fælleshuset. Beboere i den almene nabobebyggelse hos PAB har ikke adgang.

I fælleshusets stueplan etableres gæsteværelser. Som beboer kan du booke gæsteværelserne via Plushusene app´en. Kommer familie eller venner på besøg, er der altså mulighed for overnatning, uden at du skal ommøblere dit hjem. Vi sørger for linned, håndklæder og rengøring. Det vil koste et mindre gebyr pr. nat + et rengøringsgebyr pr. booking, som vil dække omkostningerne.

Det er ikke muligt at reservere fælleshuset eksklusivt, da tilhørende beboere skal have mulighed for at benytte alle de faciliteter, som fælleshuset tilbyder.

Vi opfordrer til, at alle beboere deltager aktivt i forbindelse med fællesspisningen, men det er helt frivilligt, om og hvor ofte man deltager.
Fællesspisning kræver dog, at der er beboere som på skift bidrager til madlavningen. Vi skaber sammen rammerne og får fællesspisningen godt i gang.

9. Husleje, depositum og forudbetalt husleje

I huslejen er udover boligen inkluderet:

  • Ejendomsservice som står for deleværktøj, indflytningssyn/fraflytningssyn, udbedring af mindre fejl og mangler, og som har kontakten til eksterne samarbejdspartnere.
  • Vært som dagligt arrangerer og koordinerer aktiviteter/events hvoraf de fleste er inkluderet, og som er til stede, hvis du har brug for en hjælpende hånd
  • Stort fælleshus med bl.a. fitnessrum, værksted, børnehule, boldspilsrum, lounge som vil fungere som et samlende mødested for alle beboere og vil være udgangspunkt for en stærk social platform
  • Adgang til Plushusene app´en
  • Orangeri, nyttehave, grønne uderum, legepladser til børnene
  • P-plads på området (unummereret)

Benyttelse af gæsteværelser, deltagelse i fællesspisning, materialer til enkelte arrangementer, arrangementer som beboerne i fællesskab har valgt at købe eksterne undervisere/foredragsholdere m.v. er tilkøb. Derudover er det muligt at tilkøbe rengøring og vinduespolering.

Lejekontraktens bindingsperiode er på 12 måneder. Det vil sige, at du efter de første 12 måneder kan opsige dit lejemål med 3 måneders opsigelse.

Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum svarende til 3 mdrs. husleje + forudbetalt husleje svarende til 1 mdr. husleje.

Depositum er bl.a. til dækning af eventuelle udgifter ifm. istandsættelse ved fraflytning. Forudbetalt husleje dækker husleje i opsigelsesperioden.

Du har mulighed for at læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt husleje, i Lejeloven §34.

Boligstøtte er som udgangspunkt en mulighed. Du kan beregne/søge om boligstøtte på borger.dk.

10. Venteliste

I Plushusene ønsker vi at fremme det engagerende bofællesskab og dermed give dig som beboer størst mulig livskvalitet. Derfor går vi den ekstra mil for at matche forventninger og interesser hos vores kommende beboere. Vi anvender derfor ikke en traditionel først-til-mølle venteliste til boligerne. I stedet kan du udfylde en online ansøgningsformular enten før eller efter du har været til åbent hus. Din ansøgning gælder som registrering på vores interesseliste.

11. Bæredygtighedscertificering

DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri tilpasset danske forhold. Den består af 40 kriterier med en række underkriterier såsom social bæredygtighed, miljø, økonomi, teknisk kvalitet, proceskvalitet og integrationen af byggeprojektet i området. Eksempelvis måles på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand både under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder, får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål fra FN.

Plushusene planlægges certificeret efter DGNB-standard på guldniveau. Målet er ikke at opnå certifikat i sig selv men i høj grad at opnå værdier, der har positiv indvirkning på driftsøkonomien og miljøet og dermed livskvaliteten og tilknytningen i bofællesskabet.

12. Skole og daginstitution

Se Tårnby Kommune hjemmeside for aktuel information om pasningsgaranti m.v. Pt står der, at man er sikker på at have en plads, når barnet er 30 uger, hvis barnet er skrevet op senest 4 uger efter fødslen.

Du kan se skoledistrikt her. Få hundrede meter fra Plushusene ligger Skelgårdsskolen

Skelgårdsskolen har 4-5 spor fra 0.-9. klasse og 4 SFO´er.
På begge sider af Plushusene bebyggelsen ligger daginstitutioner.

13. Beboerrepræsentation

Vi har i Plushusene udarbejdet en husorden, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i. Beboerrepræsentationen og Plushusene løser sammen eventuelle udfordringer og arbejder løbende på med bæredygtige tiltag at optimere rammerne for fællesskabet,

Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for fællesskabet. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.

Beboerne kan vælge at danne en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan med fordel vælges efter sidste indflytningsfase, så alle beboere får muligheden for at deltage.