Skip to main content

Find svar på spørgsmål om bofællesskabet i Køge Nord

Ofte stillede spørgsmål og svar

Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og svar. Listen udbygges løbende efter behov.

01. Parkering og el-ladestandere

Har du el-bil, vil der være flere ladestandere på vores p-pladser.

I bebyggelsen er der lagt vægt på grønne, bilfrie gårdrum til ophold, afslapning, leg, bevægelse og hygge. Parkeringspladserne er samlet i områder udenfor de grønne gårdrum i kort afstand til boligerne. Det er ikke muligt at få en fast p-plads. Der er 1 p-plads pr. bolig + en række gæsteparkeringspladser.

02. Boligen

Boligen er umøbleret, Der er køkken, bad og fuld hårde hvidevare-pakke i boligen. De på plantegningen indtegnede skabe står i boligen ved indflytning.

Ja, der er installeret en opvaskemaskine i hver bolig.

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv ydre vægge og i nogle tilfælde trapper. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.

Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig dog ikke f.eks. fjerne/opbygge vægge. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.

Nej, der er installeret følgende hårde hvidevarer i din bolig: Indbygningskogeplade med induktion, indbygningsovn med pyrolysefunktion, emhætte, køle-fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

03. Forbrug - el, varme, vand og Energifællesskab

For husstande med adresse på Solvognen gælder mht strøm:
Her er et Energifællesskab (solpaneler på tagflader), som består af en bygning med flere boliger på samme matrikel med fælles indkøb af el og fælles solceller. Der er kollektiv elforsyning, hvor hver bolig har en bimåler, og man afregner sin el-udgift i fællesskab.

Energifællesskabets overordnede formål er at skaffe beboerne besparelser og mere grøn strøm.
Alle solcelletagene er dimensioneret til forventeligt at levere omkring 40% af beboernes strøm-forbrug hen over et år. Dog afhænger det naturligvis af forbrug, tiden for forbruget og naturligvis også hvor meget solcellestrøm, der bliver produceret, når du har forbrug. Mængden af solceller er sat efter solretning, antal og størrelse på boliger i den pågældende bygning.

Elforbrugsregnskabet beregnes ud fra bimålernes forbrugstal få dage inde i den efterfølgende måned, så man altid kan følge med i sit forbrug. Hver time fordeler en demokratisk delings algoritme den producerede strøm fra de fælles solceller ligeligt mellem alt forbrug i energifællesskabet.

Er der stadig overskudsstrøm til rådighed, så fordeles den også ligeligt til de forbrugere, som ikke blev ‘mættet’ i første fordeling. Det sker ved, at Enyday aflæser el-måleren, hvorefter fordelings software beregner hver forbrugers anvendelse af solcellestrøm og købestrøm for hver time.

Eksempel:
I en time er der en solcelle produktion på 10 kWh på en bygning med fem lejemål.
I loop 1 har alle fem lejemål som udgangspunkt 2 kWh hver til rådighed i den pågældende time.
2 af lejemålene forbruger mere end 2 kWh, mens 3 lejemål kun forbruger 1 kWh.
I loop 2 fordeles de resterende 3 kWh fra solcellerne til de 2 lejemål, som brugte mere end 2 kWh. Her er der som udgangspunkt 1,5 kWh til rådighed til hver lejemål.

Det ene lejemål brugte yderligere 1,5 kWh fra solcellerne og fik altså mætte hele sit elforbrug med solcellestrøm på 3,5 kWh. Mens det andet lejemål brugte 5 kWh og der måtte tilkøbes el fra elnettet, altså de 1,5 kWh.

Elregningen afregnes så via huslejeopkrævningen den efterfølgende måned.

For husstande med adresse på Solvognen gælder mht vand og varme:
For vand og varme opkræves et månedligt acontobeløb. Forbrugsregnskabet herfor udarbejdes i starten af et nyt kalenderår.

For husstande med adresse på Kærulven gælder:
Hver bolig har hovedmåler installeret. Du afregner som beboer direkte med leverandør af el, varme og vand.

Det er ikke muligt at indgå i Energifællesskabet.


Bebyggelsen opvarmes via fjernvarme.

04. Terrasse og altan

Som udgangspunkt må der ikke opsættes markiser eller anden fastmonteret overdækning. Vil der på sigt være et stort ønske om montering af markiser blandt beboerne, vil ønsket kunne tages op af beboerrepræsentationen.

Der er beplantning mellem terrasserne, som Plushusenes ejendomservice er ansvarlig for at vedligeholde. Plantning af egen hæk eller opsætning af eget hegn er derfor ikke en mulighed. Har du brug for at opsætte et mindre trådhegn for at holde din hund inde på din terrasse, vil dette være muligt. Spørg os til råds før opsætning.

Det er tilladt at have krukker og plantekasser på terrassen. De åbne haver må ikke ændres.

05. Husdyr

Det er tilladt at have ét husdyr op til max. 15 kg. pr. lejemål, såfremt dette ikke er til gene for de andre beboere. Husdyr omfatter hund, kat, fugl, kanin, hamster og marsvin. Bemærk, at der skal søges husdyrtilladelse hos Plushusene, inden du flytter ind, eller anskaffer dig et husdyr.

06. Rygning

Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, orangeri/væksthus.

07. TV, internet, antenne og parabol

Du kan frit vælge en anden udbyder end YouSee. Vær blot opmærksom på, at du selv bærer evt. omkostninger i den forbindelse.

Når du flytter ind, er der etableret internetforbindelse med TV-pakke hos YouSee. Det er gratis for dig den første måned. Du vælger selv, om du ønsker at aktivere denne service, og om du vil fortsætte med løsningen derefter. Ønsker du en anden løsning, sørger du selv for det praktiske.

08. Fælleshuset

Alle beboere i Plushusene har adgang til fællesfaciliteterne – orangerier, legepladser, nyttehaver m.v.

I fælleshusets stueplan etableres gæsteværelser. Som beboer kan du booke gæsteværelserne via Plushusene app´en. Kommer familie eller venner på besøg, er der altså mulighed for overnatning, uden at du skal ommøblere dit hjem. Vi sørger for linned, håndklæder og rengøring. Det vil koste et mindre gebyr pr. nat + et rengøringsgebyr pr. booking, som vil dække omkostningerne.

Det er ikke muligt at reservere fælleshuset eksklusivt, da tilhørende beboere skal have mulighed for at benytte alle de faciliteter, som fælleshuset tilbyder.

Vi opfordrer til, at alle beboere deltager aktivt i forbindelse med fællesspisningen, men det er helt frivilligt, om og hvor ofte man deltager.
Fællesspisning kræver dog, at der er beboere som på skift bidrager til madlavningen. Vi skaber sammen rammerne og får fællesspisningen godt i gang.

09. Husleje, depositum og forudbetalt husleje

I huslejen er udover boligen inkluderet:

  • Ejendomsservice som står for deleværktøj, indflytningssyn/fraflytningssyn, udbedring af mindre fejl og mangler, og som har kontakten til eksterne samarbejdspartnere.
  • Vært som dagligt arrangerer og koordinerer aktiviteter/events hvoraf de fleste er inkluderet, og som er til stede, hvis du har brug for en hjælpende hånd
  • Stort fælleshus med bl.a. fitnessrum, værksted, børnehule, boldspilsrum, lounge som vil fungere som et samlende mødested for alle beboere og vil være udgangspunkt for en stærk social platform
  • Adgang til Plushusene app´en
  • Orangeri, nyttehave, grønne uderum, legepladser til børnene
  • P-plads på området (unummereret)

Benyttelse af gæsteværelser, deltagelse i fællesspisning, materialer til enkelte arrangementer, arrangementer som beboerne i fællesskab har valgt at købe eksterne undervisere/foredragsholdere m.v. er tilkøb. Derudover er det muligt at tilkøbe rengøring og vinduespolering.

Lejekontraktens bindingsperiode er på 12 måneder. Det vil sige, at du efter de første 12 måneder kan opsige dit lejemål med 3 måneders opsigelse.

Boligstøtte er som udgangspunkt en mulighed. Du kan beregne/søge om boligstøtte på borger.dk.

10. Venteliste

I Plushusene ønsker vi at fremme det engagerende bofællesskab og dermed give dig som beboer størst mulig livskvalitet. Derfor går vi den ekstra mil for at matche forventninger og interesser hos vores kommende beboere. Vi anvender derfor ikke en traditionel først-til-mølle venteliste til boligerne. I stedet kan du udfylde en online ansøgningsformular enten før eller efter du har været til åbent hus. Din ansøgning gælder som registrering på vores interesseliste.

11. Bæredygtighedscertificering

DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri tilpasset danske forhold. Den består af 40 kriterier med en række underkriterier såsom social bæredygtighed, miljø, økonomi, teknisk kvalitet, proceskvalitet og integrationen af byggeprojektet i området. Eksempelvis måles på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand både under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder, får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål fra FN.

Plushusene planlægges certificeret efter DGNB-standard på guldniveau. Målet er ikke at opnå certifikat i sig selv men i høj grad at opnå værdier, der har positiv indvirkning på driftsøkonomien og miljøet og dermed livskvaliteten og tilknytningen i bofællesskabet.

12. Skole og daginstitution

Se Køge Kommunes hjemmeside for aktuel information. Pt. står der:

Vi har pasningsgaranti i Køge Kommune. For dig betyder det, at dit barn er garanteret en plads senest fire uger efter din barselsorlov er slut, og dit barn er mindst 30 uger, hvis du har skrevet dit barn op i rette tid. 

I området er der forskellige skoler. Kirstinedalsskolen har 2-4 spor i 0.-9. klasse. Fra Plushusene er der 3 km i bil til skolen, men på cykel kan det gøres på 5 minutter via stiforbindelse.

Læs mere om folkeskolerne i distriktet her https://www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Skole-og-sfo/Skoler.aspx

13. Beboerrepræsentation

Vi har i Plushusene udarbejdet en husorden, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i. Beboerrepræsentationen og Plushusene løser sammen eventuelle udfordringer og arbejder løbende på med bæredygtige tiltag at optimere rammerne for fællesskabet,

Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for fællesskabet. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.

Beboerne kan vælge at danne en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen kan med fordel vælges efter sidste indflytningsfase, så alle beboere får muligheden for at deltage.

14. Ejerskab og administration

Det er NREP i Nordhavn og M+ i Horsens, der ejer Plushusene i Køge Nord.
Udlejning og administration står Plushusene Management ApS for.
Du kan læse mere om os her