Skip to main content

Hvordan afregnes forbrugsudgifter, og hvilket beløb skal jeg forvente?

For husstande med adresse på Solvognen gælder mht strøm:
Her er et Energifællesskab (solpaneler på tagflader), som består af en bygning med flere boliger på samme matrikel med fælles indkøb af el og fælles solceller. Der er kollektiv elforsyning, hvor hver bolig har en bimåler, og man afregner sin el-udgift i fællesskab.

Energifællesskabets overordnede formål er at skaffe beboerne besparelser og mere grøn strøm.
Alle solcelletagene er dimensioneret til forventeligt at levere omkring 40% af beboernes strøm-forbrug hen over et år. Dog afhænger det naturligvis af forbrug, tiden for forbruget og naturligvis også hvor meget solcellestrøm, der bliver produceret, når du har forbrug. Mængden af solceller er sat efter solretning, antal og størrelse på boliger i den pågældende bygning.

Elforbrugsregnskabet beregnes ud fra bimålernes forbrugstal få dage inde i den efterfølgende måned, så man altid kan følge med i sit forbrug. Hver time fordeler en demokratisk delings algoritme den producerede strøm fra de fælles solceller ligeligt mellem alt forbrug i energifællesskabet.

Er der stadig overskudsstrøm til rådighed, så fordeles den også ligeligt til de forbrugere, som ikke blev ‘mættet’ i første fordeling. Det sker ved, at Enyday aflæser el-måleren, hvorefter fordelings software beregner hver forbrugers anvendelse af solcellestrøm og købestrøm for hver time.

Eksempel:
I en time er der en solcelle produktion på 10 kWh på en bygning med fem lejemål.
I loop 1 har alle fem lejemål som udgangspunkt 2 kWh hver til rådighed i den pågældende time.
2 af lejemålene forbruger mere end 2 kWh, mens 3 lejemål kun forbruger 1 kWh.
I loop 2 fordeles de resterende 3 kWh fra solcellerne til de 2 lejemål, som brugte mere end 2 kWh. Her er der som udgangspunkt 1,5 kWh til rådighed til hver lejemål.

Det ene lejemål brugte yderligere 1,5 kWh fra solcellerne og fik altså mætte hele sit elforbrug med solcellestrøm på 3,5 kWh. Mens det andet lejemål brugte 5 kWh og der måtte tilkøbes el fra elnettet, altså de 1,5 kWh.

Elregningen afregnes så via huslejeopkrævningen den efterfølgende måned.

For husstande med adresse på Solvognen gælder mht vand og varme:
For vand og varme opkræves et månedligt acontobeløb. Forbrugsregnskabet herfor udarbejdes i starten af et nyt kalenderår.

For husstande med adresse på Kærulven gælder:
Hver bolig har hovedmåler installeret. Du afregner som beboer direkte med leverandør af el, varme og vand.

Det er ikke muligt at indgå i Energifællesskabet.


Leave a Reply