fbpx Skip to main content

Hvordan afregnes forbrugsudgifter,og hvilket beløb skal jeg forvente?

For husstande med adresse på Solvognen gælder:
Vi opkræver hver måned et aconto beløb. der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre samt erfaringer fra lignende bebyggelser. Bemærk, at der i aconto beløbet hos os indgår el, vand og varme. Vi modtager i starten af hvert kalenderår årsopgørelser fra forbrugsværkerne. Disse behandles efterfølgende af vores samarbejdspartner inden for forbrugsmålere. Derefter kan vi udsende endeligt forbrug for den enkelte husstand. Aconto beløbet reguleres herefter, så det matcher det gennemsnitlige forbrug for den enkelte husstand. Flytter du f.eks ind i november måned, vil du få første opgørelse over 1 år senere.
På Solvognen er der solpaneler på tagene. Det betyder, at beboerne her vil kunne nyde godt af grøn strøm herfra. Øvrigt (også grøn) strøm indkøbes samlet af Plushusene.

For husstande med adresse på Kærulven gælder:
Det er her dig som beboer, som indgår aftale og afregner direkte med leverandør af varme, vand og el. Vi opkræver fra Plushusenes side ikke noget månedligt aconto beløb.

Leave a Reply