Skip to main content

Er der pasningsgaranti i Kommunen?

Se Køge Kommunes hjemmeside for aktuel information. Pt. står der:

Vi har pasningsgaranti i Køge Kommune. For dig betyder det, at dit barn er garanteret en plads senest fire uger efter din barselsorlov er slut, og dit barn er mindst 30 uger, hvis du har skrevet dit barn op i rette tid. 

Leave a Reply