Skip to main content

Hvorfor har to ens boliger forskelligt areal?

En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal (BBR), hvilket er inklusiv ydre vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe. På vores plantegninger er arealet angivet som cirka kvadratmeter på de enkelte værelser. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal – f.eks. ved gavlhus med flere vægge.