fbpx Skip to main content

Hvordan afregnes forbrugsudgifter, og hvilket beløb skal jeg forvente?

Vi opkræver hver måned et aconto beløb. der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre. Bemærk, at der i aconto beløbet hos os indgår el, vand og varme. Vi modtager i starten af hvert kalenderår årsopgørelser fra forbrugsværkerne. Disse behandles efterfølgende af vores samarbejdspartner inden for forbrugsmålere. Derefter kan vi udsende endeligt forbrug for den enkelte husstand. Aconto beløbet reguleres herefter, så det matcher det gennemsnitlige forbrug for den enkelte husstand. Flytter du f.eks ind i november måned, vil du få første opgørelse over 1 år senere.