Skip to main content

Sådan opstår

nye Plushusene bofællesskaber

Se, hvor vi etablerer bofællesskaber

På en grund, hvor der kan etableres et Plushusene bofællesskab, stræber vi efter at opfylde kravene om at være tæt på natur, større by, offentlig transport, skole, indkøb. Alle kravene er vigtige forudsætninger for, at beboerne vil opleve en bekvem og velfungerende hverdag.

Plushusene bebyggelserne er typisk på +100 boliger og op til 250 boliger, hvilket betyder, at grunden skal have en passende størrelse. Dertil kommer naturligvis en masse økonomiske og byggerimæssige forudsætninger samt godkendelser. Processens varighed og forløb afhænger af, hvilke planer der er for grunden, og hvor langt disse planer er. For eksempel om der foreligger en lokalplan, eller om denne først skal udarbejdes og besluttes. En lokalplanproces varer typisk 12 måneder.

Processen involverer kommunen, borgere, landmålere, geoteknikere, ingeniører, arkitekter, udviklere, entreprenører m.v.

Når den endelige aftale og alle godkendelser er på plads, vil der i nyudviklede områder først skulle byggemodnes (kloakanlæg og tilslutninger etableres). Når byggetilladelsen er i hus, kan byggeriet startes op.

Ved etablering af større boligbyggerier som Plushusene bebyggelsen bygges i etaper. Fra byggeriets opstart med støbning af fundamenter til de første bygninger står klar til indflytning går der ca. 15 måneder. De næste etaper følger med et par måneders mellemrum.