Skip to main content

Plushusene 

Tæt på en grøn fremtid

Fremtidens bæredygtige bofællesskab

 

Plushusene planlægges certificeret efter DGNB-standard på guldniveau. Målet er ikke at opnå et certifikat i sig selv, men i høj grad at opnå værdier, der har positiv indvirkning på driftsøkonomien og miljøet og dermed livskvaliteten og tilknytningen i bofællesskabet.

DGNB – et udgangspunkt til arbejdet med FNs verdensmål

FNs verdensmål er et fælles instrument til at strukturere indsatsen omkring en bæredygtig udvikling, hvor ressourcer anvendes og genanvendes smartere.
Byggeri og byudvikling spiller her en stor rolle, hvor DGNB er et rammeværktøj, der kan bruges til at sætte rammerne for at træffe bæredygtige beslutninger. Værktøjet er dynamisk og udvikles i takt med mere viden og erfaring på området.
DGNB er en international standard tilpasset danske forhold og består af 40 kriterier med en række af underkriterier fordelt på 6 kriterier. De første tre er social, miljø, økonomi – svarende til FNs definition af bæredygtighed – og dertil har DGNB også teknisk kvalitet og proceskvalitet. Sidste kriterie omhandler integrationen af byggeprojektet i lokalområdet. I bedømmelsen tilstræbes at opnå balance mellem de fem førstnævnte kriterier, mens det sjette kriterie ikke indgår i bedømmelsen men vil have indflydelse på de øvrige fem kriterier.

Eksempelvis måles på livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima: Mange byggematerialer i Plushusene har en miljødeklaration og boligerne udføres i lavenergiklasse 2018 og opvarmes med grøn energi.

Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder, får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål.

 DGNB varetages i Danmark af Green Building Council .  https://www.dk-gbc.dk/dgnb/introduktion-til-dgnb/.

De grønne uderum

Mellem rækkehusene, punkthusene og fælleshuset i Plushusene er der tænkt i levedygtige, grønne miljøer. Indretningen og udformningen af de fælles udearealer er nøje gennemtænkt. Her arbejdes altid på at skabe en høj grad at hjemlighed, ro og beplantning med træer, græsser, højbede til nyttehavebrug samt orangeri, der danner rammer for at være sammen og skabe stærke nabofællesskaber. Når forholdene på grunden er til det, arbejdes med biologiske regnvandsløsninger, som leder vandet, og der skabes levesteder for planter og insekter.

Boliger der passer til behovene

I boligernes indretning er der også tænkt bæredygtighed: Lidt færre kvadratmeter pr. bolig, hvor for eksempel gæsteværelse, fitnessudstyr eller krea-rum kunne være men typisk ikke blive benyttet dagligt, findes i stedet i fælleshuset til glæde for alle, når behovet er der. Indretningen i de mindste boliger er kompakt men funktionel og rummelig. Fælleshuset er indrettet med lounge med adgang til børnehule for at fremme de uformelle møder over en kop kaffe.

Mit, dit og vores

Dele-koncept udfoldes med fællesspisning, dele-bil, dele-redskaber til hus og have, byttebørs, byttebogscentral og el-ladestandere med egen-produceret strøm.

Sociale relationer sikres og styrkes

Under social bæredygtighed hører beboernes relationer, og muligheden for at styrke og udvikle disse. Det handler om tryghed, livsglæde og hjælp til hverdagens praktiske gøremål, mens børnene får venner og reservebedsteforældre lige ved hånden. Og vi går langt for at sikre møder og aktiviteter på tværs af beboere og generationer, samtidig med at vi forstår det moderne menneskes behov for frihed, plads og individuelle ønsker. Plushusenes fast tilknyttede vært organiserer og hjælper med de mange aktiviteter.

 

Alt dette betyder, at du som beboer vil kunne udleve drømmen om at bo i et nært, grønt fællesskab.

Læs om vores koncept